JEMNÉ FRÉZOVANIE

Technológiu jemného frézovánia (ďalej len „TJF“) povrchov vykonávame frézou Wirtgen
W2200 (W3800) so širkou záberu frézovacieho bubna 3,8 metra, s výkonom 708 kW. Špeciálny jemný
bubon frézy sa od štandardného bubna cestnej frézy odlišuje väčším počtom frézovacích hrotov. V našom
prípade má bubon 1280 hrotov. Týmto počtom hrotov sa znižuje rozteč v drážkach vyfrézováneho
povrchu len na 6 mm. Na každý bod frézovanej vozovky pôsobia dva hroty. Štruktúra takto
vyfrézovaného povrchu je jemnejšia.
Systém „multiplex“ vytvára „elektronickú lištu“ v dĺžke skoro 12 metrov, čo zaručuje pozdĺžne
vyrovnanie nerovností vozovky. Priečne nerovnosti v šírke celého jazdného pruhu (3,8m) sú odstránené
šírkou frézovacieho bubna.
Rozdiel oproti frézovaniu so štandarným bubnom cestnej frézy je jemnejšie odfrézovaný povrch, nžšia
hlučnosť pri prejazde vozidla po odfrézovanom povrchu, menší vplyv na vedenie kolies vozidla na
vozovke daný jemnými drážkami po frézovaní, ako aj okamžitá neobmedzená premávka bez nutnosti
dalších úprav povrchu.

 Medzi výhody TJF patrí dokonalý, jemný povrch, ktorý je zaručený vyfrézovanými drážkami na
povrchu vozovky, ktoré sú od seba len 6 mm. Vytvárajú tak vhodné a homogénne makroštruktúry na
vozovke. Zásah do asfaltu je minimálny, len niekoľko mm (max. 15mm pri väčších nerovnostiach).
Samozrejmosťou je aj zachovanie protišmykových vlastností, ako aj minimálna hlučnost vozovky po
oprave, vďaka jemnej makroštrúkture. Záber na celý jazdný pruh na jeden nájazd je ďalšou z výhod,
tento záber vytvára dokonalú priečnu rovinatosť (veľké zníženie „hojdania“ vozidel pri jazde). Pozdĺžne
vyrovnanie nerovností vozovky zabezpečuje systém „multiplex“. Pri odstraňovaní vyjazdených kolají TJF
sa zníži nebezpečie aqua-planingu. Jemné frézovanie predĺžuje životnosť vozovky, vzniká menej
dynamických nárazov na starší a krehký asfalt, teda zmenší sa tvorba nových výtlkov.
Pri frézovaní živic je výkon frézy 7 000 až 10 000 m2 denne v hrúbke 4cm; pri brúsení do 3 cm a
odstraňovaní vyjazdených kolají 6 000 až 15 000m2 podľa nerovností; pri betóne je to cca 8 000m2.
Práce je možné vykonávať aj v noci, čo výrazne skracuje časové nároky na dopravné obmedzenie.
Obnovenie dopravy na vyfrézovanom povrchu je možné prakticky okamžite.
V porovnaní s inými spôsobmi opravy vozoviek je technológia jemného frézovania najlacnejšou
technológiou.

 Použtie TJF je ideálne v mestách s veľkou frekvenciou a pomerne elastickým asfaltom, ale
s množstvom vyjazdených koľají a rôznymi nerovnosťami na vozovke. Vhodné je aj na mimomestských
komunikaciach s vyjazdenými kolajami a množstvom nerovností, kde sa chce z ekonomických dôvodov
predĺžiť životnost vozovky a nie je dostatok financií na kompletnú opravu.
Jemné frézovanie je vhodné aj na obnovenie protišmykových vlastností vozovky ako aj na
zrovnávanie betónových vozoviek, na ktorých se vyskytli „schodky“ na dilatačných špárach. Využitie je
aj pri pri stavbe nosnej konštrukcie nových mostov, kde je nutné zrovnávanie betónoveho povrchu pred
finálnou úpravou povrchu.
Pred položením mikrokoberca, kde je dôležitá rovinatosť, je veľmi dobré použiť túto technológiu.

  Opravy TJF sú finančne efektívne iba pri väčších plochách ( hodnota stroja, amortizácia stroja,
vysoké náklady na nadrozmerné prevozy). Jednou z nevýhod TJF je nutnosť zrovnať vytvorenú priečnu
hranu pri odstraňování vyjazdených kolají (použitie menšej zrovnávacej frézy, alebo v krajnom prípade
odfrézovať vodorovné značenie, kvôli odtoku vody z vozovky). Pred TJF je nutné vyrovnať výtlky na
vozovke pred samostatným frézováním.

  TJF je práca na vozovke, kde je nutnosť zabezpečit rôzne povolenia na prácu, signalizačné
zariadenia na riadenie premávky. Pri samotnom frézovaní je nutné zabezpečiť odvoz vyfrézovaného
materiálu, zametanie a vyčistenie vozovky pred opätovným odovzdaním do prevádzky. V prípade
betonových dosiek doporučujeme zaliatie dilatačných špár, aby sa znížilo riziko „pumpovania“
dilatačných dosiek, tým teda zrovnanie vozovky vydrží dlhšie.